Hafan / Home

Cyngerdd Blynyddol 2018 Annual Concert:

Nos Sadwrn 3 Tachwedd / Saturday 3 November 2018, 7.30pm

Artistiaid / Artists: Joy Cornock Thomas, Rhodri Prys Jones, Manon Dafydd Jones, Elin Fflur Jones

Organydd / Organist: Jeffrey Howard

Arweinydd / Conductor: Gwyn Nicholas

Capel Tabernacl, Caerfyrddin / Tabernacl Chapel, Carmarthen

Tocynnau / Tickets: £10

Rhagor o fanylion yn ‘Digwyddiadau’ / More information under ‘Events’

Côr cymysg yw Côr Llanpumsaint a’r Cylch. Ffurfiwyd y Côr yn wreiddiol ym mis Hydref 1979 gyda thua 25 o aelodau o ardal Llanpumsaint. Oddi ar hynny mae’r Côr wedi tyfu a bellach mae gennym oddeutu 60 o aelodau sy’n dod o ardal eang. Ers rhai blynyddoedd rydym wedi bod yn ymarfer bob nos Iau yn Neuadd Gymunedol Cynnwyl Elfed.

Cliciwch yma i ddarganfod mwy amdanom ni.

Côr Llanpumsaint a’r Cylch is a mixed voice choir. The Choir was officially formed in October 1979 with around 25 members from the Llanpumsaint area. Since then the Choir has grown and now has around 60 members who come from a wide area. For some years we have been rehearsing every Thursday evening in Cynnwyl Elfed Community Hall.

Click here to find out more about us.


Cadwch lygad ar ein gwefan am ddigwyddiadau i ddod. Keep an eye on our website for upcoming events.