Arweinydd / Conductor

Arweinydd / Conductor

Gwyn Nicholas sydd wedi bod yn arwain y Côr o’r dechrau.

Gwyn Nicholas has been conducting the Choir since its formation.

Gwyn Nicholas