Swyddogion / Officials

Delyth Rees

Cadeirydd / Chairperson:
Delyth Rees

Gwyndaf James

Is-gadeirydd / Vice Chairman:
Gwyndaf James

Eleri Evans

Trysorydd / Treasurer:
Eleri Evans

61 Elijah Julie 2013 crp (1)

Trysorydd Cynorthwyol / Assistant Treasurer:
Julie Thomas

 

Dyma swyddogion y côr ar gyfer y cyfnod 2013-2014.

These are the choirs officials for 2013-2014 period.

75 Elijah Gerwyn 2013 crp

Ysgrifennydd / Secretary:
Gerwyn Rhys